مدیران گذشته منطقه زنجان

بعنوان رئیس شعبه و رئیس ناحیه ، آقایان :
1 سیاه پوش 2 هدایت الله شهیدی 3 زماندار 4 جهانگیری 5 خاموشی 6 اسماعیل دستمالچی 7 معین پناه 8 غلامعلی شاکری 9 سید علی شیخ اسلامی 10 لطفعلی بهرام پور 11 مهدی افشار 12 حسین نبیل زاده 13 سید جعفر لامع 14 ابراهیم امامی 15 منصور حسامی 16 عبدالوهاب بلوری 17 ابوالفضل چلوی 18
عزت ا... عمولشکریان

بعنوان مدیر منطقه ، آقایان :
1 - داوود نوذری ، 2 - حمید همافر ، 3 - سید محمود طاهری ، 4 - علی اصغر عباسی5- محمود آقامحمدیان

 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195