مشخضات نواحی

مشخصاتستاد منطقه

زنجان - بلوار آزادی - روبروی شهرداری - خیابان نفت -

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

کد پستی : 16839-45167

صندوق پستی : 368-45195

تلفن : 5-4-33338562

مشخصات ناحیه ابهر

 

آدرس : ابهر ، خیابان طالقانی جنوبی ، خیابان نواب شرقی ، پلاک 37 ، کد پستی : 4561747795  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان - ناحیه ابهر

تلفن : 02435279659 

فکس : 02435276111

مشخصات ناحیه قیدار

 

آدرس : قیدار ، خیابان امام ، خیابان سهروردی ، پلاک 51 ، کد پستی : 4581947843   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان - ناحیه قیدار

تلفن : 02434222595

فکس : 02434226352

                                  

 

   

 

 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195