راه اندازی سایت

تاریخ راه اندازی سایت:

شهریور ماه سال 1388
مدیر سایت:
روابط عمومی شرکت ملی پخش منطقه زنجان

وب سایت منطقه زنجان از شهریور ماه سال 1388 با مسئولیت روابط عمومی وقت شروع به فعالیت کرده است و با گذشت زمان و دریافت راهنمایی های لازم از طرف ستاد مرکزی و روابط عمومی پخش به ترتیب خواسته های آنان در سایت لحاظ گردیده است. این وب سایت در مهر ماه 88 یک بار و در آذر ماه همان سال برای بار دوم در طول سه ماه مورد بازبینی قرار گرفته است و در سال های 89 و 90 نیز چندین بار بروز رسانی سایت انحام شده است.

 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195