منطقه زنجان و تاریخچه آن

نقشه

 

 معرفی منطقه

 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان از حدود سال 1316 با نام شعبه پخش زنجان بعنوان یکی شعب ناحیه قزوین شروع به فعالیت نموده و پس از تغییرات سازمانی و با تشکیل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت در اوایل سال 1368 با تغییر منطقه قزوین از ناحیه به منطقه، زنجان نیز با عنوان ناحیه به فعالیت خود ادامه داد و از اواخر سال 1372 از منطقه قزوین جدا شده و یکی از مناطق مستقل شرکت با سه ناحیه (مرکزی، خدابنده و ابهر) و یک انبار با حجم ذخیره سازی 110.000.000 لیتر (که از سال 1366شروع به ساخت و در سال 1371 به بهره برداری رسیده است) در حال حاضر با  97 سمت سازمانی رسمی و 197 نفر نیروی انسانی  52 جایگاه روزانه با توزیع حدود 2.700.000 لیتر فرآورده های نفتی برای مصارف حمل و نقل، صنایع، کشاورزی و مصارف حرارتی روستائی و 365.000 متر مکعب گاز طبیعی در بخش حمل و نقل در شاهراه ترانزیتی شمالغرب کشور با همسایگی با هفت استان (قزوین، همدان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجانشرقی، اردبیل، گیلان) فعالیت دارد.

انبار نفت شهید تندگویان زنجان در 12 کیلومتری ضلع غربی استان زنجان قرار دارد  ان انبار با ظرفیت گنجایش عملیاتی 102000000لیتر در زمینی به مساحت حدودی 31 هکتار  وظیفه سوخت رسانی به سه ناحیه تحت پوشش استان را انجام میدهد.به طور متوسط تعداد 120 نفتکش تحت پیمان 4 شرکت پیمانکاری از انبار خارج وبه مجاری عرضه و مصرف کننده ارسال میگردد.

 ردیففرآوردهمتوسط فروش ماهیانه 
 1 بنزین 25 میلیون لیتر
 2 نفت گاز 29 میلیون لیتر
 3 نفتکوره 2 میلیون لیتر
 4 نفت سفید 6 الی 7 میلیون لیتر
 CNG 400 هزار متر مکعب

مرکز سوختگیری زنجان از خرداد ماه سال 1386 همزمان با پرواز هواپیماهای فوکر شرکت هواپیمایی آسمان با ظرفیت 180 هزار لیتر و مقدار تحویلی سوخت سالیانه 370000 لیتر فعالیت خود را آغاز نمود . این مقدار در سال 1393 به مقدار 2063000 لیتر افزایش یافت که باتوجه به سیر صعودی مقادیر تحویلی ، توسعه مرکز سوختگیری اجتناب ناپذیر می نماید

ناحیه مرکزی زنجان یکی از نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان می باشد که در شهر زنجان که مرکزیت استان نیز در آن میباشد واقع است و امور مربوطه به پخش فرآورده های نفتی را در چهار شهرستان زنجان – ایجرود – ماهنشان – طارم را بر عهده دارد ناحیه خدابنده یکی دیگر از نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان می باشد که در شهر قیدار مرکز شهرستان خدابنده قرار دارد و امور مربوطه به پخش فرآورده های نفتی در شهرستان خدابنده را بر عهده دارد و ناحیه ابهر امور مربوطه به پخش فرآورده های نفتی در شهرستانهای  ابهر، خرمدره و سلطانیه  را بر عهده دارد

 

 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195