ملاقات حضوری با مدیر منطقه

در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و برای تسریع در امور و در جهت حل مشکلات مراجعین محترم و همکاران گرامی در صورتی که شما عزیزان در نظر دارید مستقیماً با مدیریت منطقه ملاقات حضیوری داشته باشید برای هماهنگی زمان ملاقات می توانید با شماره تلفن 33327008 تماس حاصل نموده و یا در مورخ زیر حضورا مراجعه فرمائید .


زمان ملاقات : روزهای یکشنبه   ساعت 8 الی 12