نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
حمید حبیبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان
تلفن : 024-33048106
ایمیل :