فرم نظر سنجی و سنجش رضایت مشتری

ارزیابی شما از خدمات،نحوه پاسخگویی و رفتار کارکنان هریک از بخش های مقابل چگونه است؟
-رضایتمندی شما از اطلاع رسانی شرکت در خصوص خدمات مقابل چگونه است؟
سوالات متداول
مشخصات ارباب رجوع


 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195