مدارک مورد نیاز به تفکیک نوع کاربرد فراورده نفتی


مدارک مورد نیاز به تفکیک نوع کاربرد فراورده نفتی

 منازل مسکونی:تصویر آخرین قبض برق،سند مالکیت،سرسوش کوپن ارزاق

چاه آب کشاورزی:پروانه بهره برداری،کپی اساسنامه

چاه آب غیر کشاورزی:پروانه بهره برداری،کپی  اساسنامه

ماشین آلات کشاورزی:سند خودرو یا مبایعه نامه خرید

واحد تولیدی(صنفی یا صنعتی):جواز تاسیس و سند روزنامه،پروانه بهره برداری،پیمان حمل و نقل

واحد خدماتی و صنفی:پروانه بهره برداری

گلخانه ها:پروانه بهره برداری،سند گلخانه

معادن:پروانه بهره برداری،پیمان حمل و نقل

سنگ بری:جوازتاسیس و سند روزنامه،پروانه بهره برداری،پیمان حمل و نقل

ایزوگام:جوازتاسیس و سند روزنامه،پروانه بهره برداری،پیمان حمل و نقل

مرغداری:پروانه بهره برداری،برگ جوجه ریزی(خرید جوجه)و برگ بهداشت

دامداری:پروانه بهره برداری،پیمان حمل و نقل،جوازتاسیس و سند روزنامه

 ماشین آلات راه سازی:قرار داد فیما بین راه و ترابری و شرکت پیمانکار

شرکت شن وماسه:مجوز پروانه بهره برداری از معادن فنی استانداری

تولید قارچ:پروانه بهره برداری

حفاری چاه آب:پروانه بهره برداری از سازمان آب و مجوز تاسیس

کارخانه آسفالت سازی:پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن

نیروگاه:لیست تایید شده میزان سوخت توسط وزارت نیرو

پرورش آبزیان:پروانه بهره برداری

صنایع تبدیلی کشاورزی:پروانه بهره برداری و اعلام مشخصات دیگ بخار

سرد خانه:پروانه بهره برداری،تایید به ظرفیت مورد استفاده

سد سازی:قرار داد منعقده،لیست ماشین آلات مورد تایید سازمان اب

کوره پز خانه صنعتی:پروانه بهره برداری

کوره پز خانه سنتی:پروانه کسب

پمپ آب سیار:پروانه بهره برداری

ریخته گری:جواز کسب

سایر:اینگونه درخواست ها جهت بررسی مستقیما به شرکت پخش ارجاع میشوند و میبایست مجوز مربوط به سازمان متولی اسال گردد.

 


 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195