مدارک لازم برای حذف رمز کارت سوخت

خدمات زیر صرفا برای مالکان خودرو ارائه میشود:

الف) مدارک لازم برای حذف رمز کارت سوخت (حذف رمز صرفا در شرکت انجام میگیرد)

1-اصل و کپی کارت ماشین یا برگ سبز خودرو

2- اصل وکپی مدرک شناسایی مالک

3-اصل و کپی کارت سوخت خودرو

4-در صورتی که پلاک خودرم درج شده در پشت کارت سوخت با پلاک موجود در سند خودرو (کارت ماشین یا برگه سبز )متفاوت بود به یک برگ استعلام کارت هوشمند سوخت از دفاتر پلیس نیاز است0این برگ استعلام میتواند هنگام تهیه کپی مدارک تهیه گردد.

 

 


 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195