بنزین موتور


· ساختار

 بنزین موتور، عمدتا" مخلوطی از هیدروکربن های سبک مایع (C5 –C10   ) است که دامنه تقطیری از  38 تا  205 درجه سلسیوس را در بر می گیرد. در ساخت بنزین موتور، برش های مختلف نفتی به اضافه مواد اکسیژنه، به منظور بالابردن کیفیت( از جمله آرام سوزی ) و همچنین شاخص رنگ به کار می رود. در این فرآورده از سرب به عنوان بالا برنده عدد اکتان استفاده نمی شود.

 مشخصات

60

 ° C Distillation 10% Evaporated (max) @

 115

 ° C

50% Evaporated (max) @

 180  
 ° C

90% Evaporated (max) @

05

 ° C

F.B.P (MAX)

1.5

% vol

Residue (max)

1.0

% vol

Loss (max)

 

 

 

 *

kpa

 Vapour Pressure

 0.1

 Mass %

 Sulphur Total (max)

 480 minute

 Induction period @100 c

 90 -

 (Octane number (Research)  (min)

0.0005

 Mass %

 Mercaptan content

red -

 Color

 

v  با توجه به فصل مصرف ، فشار بخار بین 55    تا 69 kpa  متغیر است.

 

·     کاربرد

به عنوان سوخت در انواع موتورهای بنزینی درون سوز

 

 بنزین موتور سوپر بدون سرب

·  ساختار 

 ترکیبات متشکله این سوخت همانند بنزین موتور معمولی بدون سرب، عمدتا" از هیدروکربن های سبک مایع ( C5 –C10 ) تشکیل شده است که دامنه تقطیری از 38 تا 205 درجه سلسیوس را در بر می گیرد. از ویژگی های بارز این سوخت، عدم استفاده از ترکیب سرب به عنوان بالا برنده عدد اکتان (شاخص آرام سوزی) است.

در حال حاضر این سوخت با استفاده از پالایش ویژه تولید می شود و از مواد افزودنی ترکیبات اکسیژنه به جای ترکیبات سرب در آن استفاده می شود.

 

 مشخصات

60

 ° C Distillation 10% Evaporated (max) @

 115

 ° C

50% Evaporated (max) @

 180  
 ° C

90% Evaporated (max) @

205

 ° C

F.B.P (MAX)

1.5

% vol

Residue (max)

1.0

% vol

Loss (max)

 

 

 

 *

kpa

 Vapour Pressure

 0.1

 Mass %

 Sulphur Total (max)

 480 minute

 Induction period @100 c

 95 -

 (Octane number (Research)  (min)

0.0005

 Mass %

 Mercaptan content

green
 -

 Color

v  با توجه به فصل مصرف ، فشار بخار بین 55 kpa  تا 69 kpa  متغیر است.

 

کاربرد

به عنوان سوخت در انواع موتورهای بنزینی درون سوز


 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195