نفت و گاز


 

·  ساختار

 این سوخت از فرآورده های میان تقطیرپالایشگاه می باشد که دامنه تقطیری از  385 - 150 درجه سلسیوس را در بر می گیرد . این فرآورده به گونه ای مورد تصفیه شیمیائی و فیزیکی قرار می گیرد که ترکیبات هیدروکربنی متشکله، دارای عملکرد مناسبی در مشعل ها و موتورهای احتراق داخلی است . رنگ طبیعی این فرآورده زرد کهربایی است.

 

T.B.R.

 %VOL

 Recovered @ 150°c

T.B.R.

 %VOL

Recovered @ 300°c

 90 %VOL

 Recovered @357°c

 385  ° C

F.B.P. (max)


 

 

 

 

 0.820-0.860  Kg/L

Density @ 150 ° C

 3

      -

Color (max)

 54 ° C

Flash point (min)

 

1.0

 Mass%

Sulphur Total (max)

 

2.0-5.5

 mm2/s

Viscosity kinematic @ 37.8 ° C

 

1.5

 ° C

Cloud point (max)

 

-4

 ° C

Pour point (max)

 

0.10

 Mass%

Carbon residue (max)

 

0.01

 Mass%  Ash (max)
 

0.05

 %vol   Water & sediment
 50         -

Cetan index (min)

کاربرد

به عنوان سوخت در موتورهای درون سوز دیزلی

به عنوان سوخت در انواع مشعل های خانگی و صنعتی

 

 

 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195