گاز مایع

·   ساختار

گاز مایع، عمدتاً مخلوطی از دو هیدروکربن سبک نفتی به نام پروپان و بوتان است. این گازها از مواد سبک بالاسری برجهای تقطیر پالایشگاه ها حاصل می شود.

·   مشخصات

 

 Nil

% vol

 C2 hydrocarbon
 *

% vol

C3 hydrocarbon

 *

% vol

C4 hydrocarbon

 2

% vol

C5 hydrocarbon

 Negative  - Hydrogen sulphide

0.23

 g/ m3

Mercaptan sulphur (max)

 12  g/ m3

Odorizing Agent

 

·   کاربرد

v  با توجه به فصل مصرف، درصد حجمی پروپان بین 60-15 و درصد حجمی بین 85-40 متغیر است.

 


به عنوان سوخت در وسایل گازسوز خانگی

به عنوان سوخت جایگزین در خودروها

به عنوان سوخت در صنایع مختلف

به عنوان گاز جایگزین گاز فرئون در قوطی های آئروسلی

 


 

تماس با ما:

زنجان ، بلوار آزادی ، روبروی شهرداری ، خیابان نفت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان

 
کد پستی : 16839-45167
صندوق پستی : 368-45195