ردیف

نام جایگاه

ناحیه

فرآورده قابل عرضه

تلفن جایگاه

آدرس جایگاه

1

آزادراه زنجان تبریز جنوبی(تندیس)

مرکزی

بنزین - نفتگاز

33326005

زنجان آزادراه زنجان تبریز کیلومتر 5 جنوبی

2

درام

بنزین - نفتگاز

32883900

زنجان شهرستان طارم روستای درام

3

پاسارگاد

بنزین معمولی

33338563

زنجان میدان آزادی خ نفت

4

آزادراه زنجان تبریز شمالی(گون آی)

بنزین - نفتگاز

33326000

زنجان آزادراه زنجان تبریز کیلومتر 5 شمالی

5

22بهمن

بنزین - نفتگاز - CNG

32286290

زنجان کیلومتر 20 جاده تبریز

6

فجر ایجرود

بنزین - نفتگاز

36722519

زنجان کیلومتر 30 جاده بیجار شهرستان زرین آباد

7

مهر

بنزین معمولی - بنزین سوپر

33542711

زنجان میدان استقلال

8

دندی

بنزین - نفتگاز

36522377

زنجان شهرستان دندی

9

ماهنشان

بنزین - نفتگاز - CNG

36222752

زنجان شهرستان ماهنشان

10

آب بر

بنزین - نفتگاز

32823660

زنجان شهرستان طارم شهر آب بر

11

گیلوان

بنزین - نفتگاز

32843936

زنجان شهرستان طارم کیلومتر 25 دهستان گیلوان

12

خیام

بنزین معمولی

33336694

زنجان کمربندی جنوبی خ صدر جهان

13

عظیم

بنزین - نفتگاز - CNG

33833480

زنجان کیلومتر 5 جاده بیجار بعد از پلیس راه

14

میلاد

بنزین - نفتگاز - CNG

32221334

زنجان کیلومتر 7 جاده فرودگاه

15

فرهنگ

بنزین معمولی

33564060

زنجان کوی فرهنگ روبروی مرکز آموزش مدیریت دولتی

16

ولیعصر(عج)

بنزین معمولی - بنزین سوپر

33774491

زنجان خ خرمشهر

17

شهید داعی

بنزین - نفتگاز - CNG

33799804

زنجان کیلومتر 10 جاده تهران جنب انبار نفت شهید تندگویان

18

طارم سبز

بنزین - نفتگاز

32833238

زنجان شهرستان طارم دهستان دستجرده

19

حلب

بنزین - نفتگاز - CNG

36823410

زنجان شهرستان حلب

20

عدل

بنزین - نفتگاز

_

زنجان کیلومتر 65 جاده تبریز

21

اند آباد

بنزین - نفتگاز

58500863

زنجان کیلومتر 17 جاده ماهنشان روستای اندآباد

22

آزادراه زنجان تبریز- سرچم

بنزین - نفتگاز

58507526

زنجان آزادراه زنجان تبریز کیلومتر 65 جنوبی

23

دوستی

بنزین - نفتگاز

58507841

زنجان کیلومتر 45 جاده دندی

24

ایرانیان

بنزین - نفتگاز

33794065

زنجان نرسیده به عوارضی آزادراه زنجان قزوین جنب پایانه بار صبا

25

آدونیس

بنزین معمولی

33740532

زنجان کمربندی شمالی روبروی مجتمع کیهان

26

کاسپین

بنزین - CNG

33415134

زنجان جاده گاوازنگ روبروی نمایشگاه بین المللی کاسپین

27

شاهد

بنزین - CNG

33740726

زنجان کمربندی جنوبی روبروی سیلو

28

امیرکبیر

بنزین - CNG

33766516

زنجان شهرک امیر کبیر ابتدای جاده روستای دواسب

29

پارسیان صدف

بنزین معمولی

33567467

زنجان بزرگراه 22 بهمن بالاتر از میدان جهاد

30

شهید دکتر شهریاری

بنزین - نفتگاز

33794085

زنجان آزادراه زنجان قزوین کیلومتر 3 جنوبی

31

شهر سفید

بنزین - نفتگاز-CNG

32623476

زنجان آزادراه زنجان تبریز کیلومتر 40 شمالی

32

خلیج فارس

بنزین - نفتگاز

33525439

زنجان ابتدای جاده روستای تهم

33

سهروردی

قیدار

بنزین - نفتگاز

34228281

زنجان شهرستان قیدار کیلومتر 5 جاده ابهر

34

گرماب

بنزین - نفتگاز

34822256

زنجان شهرستان قیدار شهر گرماب

35

قیدار نبی(ع)

بنزین - نفتگاز - CNG

34222633

زنجان شهرستان قیدار ابتدای ورودی شهر قیدار

36

سجاس

بنزین - نفتگاز

34332160

زنجان شهرستان قیدار شهر سجاس

37

بزینه رود

بنزین - نفتگاز

34622089

زنجان شهرستان قیدار کیلومتر 45 جاده همدان شهر زرین رود

38

عدالت

بنزین - نفتگاز

34220995

زنجان شهرستان قیدار کیلومتر 5 جاده همدان

39

ایران نیک

بنزین - نفتگاز

34623371

زنجان شهرستان زرین رود کیلومتر 5 جاده همدان

40

قمر بنی هاشم(ع)

بنزین - نفتگاز

34322452

زنجان شهرستان قیدار کیلومتر 22 جاده ابهر

41

کریم خانی و یعقوبی

ابهر

بنزین - نفتگاز

35535035

زنجان شهرستان خرمدره ابتدای ورودی شهر خرمدره

42

هیدج

بنزین - نفتگاز

35752929

زنجان شهرستان هیدج خ امام خمینی ( ره )

43

سلطانیه

بنزین - نفتگاز

35823268

زنجان شهرستان سلطانیه خ ایران

44

معین

بنزین - نفتگاز - CNG

35620500

زنجان شهرستان صائین قلعه کیلومتر 5 جاده تهران - خدماتی رفاهی معینی

45

یوسفی

بنزین - نفتگاز

35250521

زنجان شهرستان ابهر ابتدای جاده خدابنده

46

صدری

بنزین معمولی

35526065

زنجان شهرستان خرمدره خ مطهری تقاطع خ مطهری و خ طالقانی

47

اختصاصی ابهر

بنزین معمولی - بنزین سوپر

35214363

زنجان شهرستان ابهر خ امام خمینی ( ره )

48

آزادراه زنجان قزوین جنوبی

بنزین - نفتگاز

35526219

زنجان آزادراه زنجان قزوین کیلومتر 85 جنوبی مجتمع خدماتی رفاهی غزال

49

تاریوردی

بنزین معمولی

35212346

زنجان شهرستان ابهر بلوار انقلاب اسلامی

50

آزادراه زنجان قزوین شمالی

بنزین - نفتگاز

35582120

زنجان آزادراه زنجان قزوین کیلومتر 85 شمالی مجتمع خدماتی رفاهی غزال

51

یکتا

نفتگاز

35214039

زنجان شهرستان ابهر پایانه اتوبوسرانی

52

اشراق

بنزین - نفتگاز

_

زنجان کیلومتر 25 جاده تهران

53

شهر آفتاب

بنزین - نفتگاز-CNG

35672693

زنجان آزادراه زنجان قزوین کیلومتر 50 شمالی - خدماتی رفاهی شهر آفتاب

54

شب تاب

بنزین معمولی

35231866

زنجان شهرستان ابهر بلوار آیت ا... خامنه ای بالاتر از میدان کشاورز

55

فروشندگی داخل اتاقک قائم آل محمد(عج)

بنزین - نفتگاز

35362820

زنجان شهرستان ابهر روستای قروه

56

شهر شادی پارسیان

بنزین - نفتگاز

35980082

زنجان- آزادراه زنجان- قزوین کیلومتر 23 شمالی

57

شهید امینی

بنزین - نفتگاز-CNG

35266100

زنجان شهرستان ابهر کمربندی

58

وحدت

بنزین معمولی

35539192

زنجان شهرستان خرمدره ابتدای خروجی شهر

59

فروشندگی داخل اتاقک ارگ

بنزین - نفتگاز

35824805

زنجان شهرستان سلطانیه خ انقلاب

60

افق

بنزین معمولی

35533900

زنجان شهرستان خرمدره میدان مادر خیابان امیرکبیر شمالی

 
 ردیف   نام جایگاه   تک / دو منظوره   مالک    تلفن تماس آدرس
 1   شهید داعی   تک   سازمان خدمات موتوری شهرداری زنجان  ۰۲۴۳۳۷۸۰۵۰۲  کیلومتر ۱۲ جاده قدیم زنجان-قزوین
 2   موتوری   تک   سازمان خدمات موتوری شهرداری زنجان  ۰۲۴۳۳۷۸۰۵۰۲  زنجان-میدان بسیج
 3    سایت گارگاهی   تک   سازمان خدمات موتوری شهرداری زنجان  ۰۲۴۳۳۷۸۰۵۰۲  زنجان- میدان بسیج-سایت آهن فروشان
 4  اتوبوسرانی    تک   سازمان خدمات موتوری شهرداری زنجان  ۰۲۴۳۳۷۸۰۵۰۲  زنجان-پارکینگ اتوبوسهای شهری
 5  گلشهر    تک   سازمان خدمات موتوری شهرداری زنجان  ۰۲۴۳۳۷۸۰۵۰۲    زنجان-گلشهر کاظمیه
 6    زیباشهر    تک   سازمان خدمات موتوری شهرداری زنجان  ۰۲۴۳۳۷۸۰۵۰۲  زنجان-کمربندی شمالی- روبروی کوی زیباشهر
 7   الهیه    تک   سازمان خدمات موتوری شهرداری زنجان  ۰۲۴۳۳۷۸۰۵۰۲    زنجان-شهرک الهیه
 8  فرهنگ    تک   سازمان خدمات موتوری شهرداری زنجان  ۰۲۴۳۳۷۸۰۵۰۲    زنجان-علی اباد
 9    ارم    تک   سازمان خدمات موتوری شهرداری زنجان  ۰۲۴۳۳۷۸۰۵۰۲    زنجان-میدان جهاد-پشت پارک ارم
 10   خیام    تک   سازمان خدمات موتوری شهرداری زنجان  ۰۲۴۳۳۷۸۰۵۰۲    زنجان-کمربندی جنوبی-پشت ترمینال مسافربری
 11    شاهد    دو
 شرکت تعاونی شاهد  ۰۲۴۳۳۷۴۰۷۲۶   زنجان-کمربندی جنوبی-پشت میدان تره بار
 12   میلاد   دو    آقای عیسی بیگلو  ۰۲۴۳۲۲۲۱۳۳۵    زنجان-کیلومتر ۵ جاده فرودگاه
 13   عظیم   دو    آقای عیسی بیگلو  ۰۲۴۳۳۷۴۰۷۲۶   زنجان-ابتدای جاده بیجار
 14    زرین اباد   دو   شهرداری زرین آباد ۰۲۴۳۶۷۲۲۳۹۱   زنجان-ورودی شهر بیجار
 15  حلب   دو   آقای رستمی  ۰۲۴۳۶۸۲۳۵۱۲    زنجان-شهر حلب
 16   ماهنشان  دو
  شرکت تعاونی روستایی  ۰۲۴۳۶۲۲۳۰۰۷  زنجان-شهر ماهنشان
17    ولیعصر   دو   شرکت تعاونی روستایی  ۰۲۴۳۳۷۷۴۴۹۱ زنجان-بلوار خرمشهر-بعد از چهاراه مقدم
 18    کاسپین   دو    آقای محمودپور  ۰۲۴۳۳۴۱۵۱۳۴  زنجان-گاوازنگ
 19   خرمشهر   دو   رزاق یدالهی  ۰۲۴۳۳۴۷۰۳۴۵    کیلومتر ۳۵ اتوبان زنجان - تبریز
 20   امیرکبیر   دو   محمدی   ۰۲۴۳۳۷۶۶۷۳۰  جاده دو اسب
 21   اشراق
  تک   سازمان خدمات موتوری شهرداری زنجان  ۰۲۴۳۳۷۸۰۵۰۲  زنجان  خیابان شیخ اشراق  روبه روی سازمان هواشناسی
 22   آببر   تک   شهرداری آببر  ۰۹۱۲۳۴۱۴۰۷۴   شهر آببر
 23   ۲۲بهمن  دو   آقای اصانلو  ۰۲۴۳۲۲۸۶۲۹۰  زنجان-کیلومتر ۲۰ جاده قدیم تبریز
 24    کوثر   تک  شهرداری سلطانیه  ۰۲۴۳۵۸۲۳۱۲۹  سه راهی شهر سلطانیه
 25  معینی  دو    آقای معینی  ۰۲۴۳۵۶۲۰۵۰۲  جاده قدبم زنجان ابهر-صائین قلعه
 26     هیدج
  تک    شهرداری هیدج  ۰۲۴۳۵۷۵۴۹۴۹   جاده قدبم زنجان ابهر-شهر هیدج
 27    سمیرغ   تک   شهرداری خرمدره  ۰۲۴۳۵۵۳۱۰۰۲   جاده قدبم زنجان ابهر-ورودی شهر خرمدره
 28    غزال شمالی   تک   شهرداری خرمدره   ۰۲۴۳۵۵۲۲۶۲۰   کیلومتر ۸۵ اتوبان زنجان-قزوین ضلع جنوبی
 29   غزال جنوبی   تک   شهرداری خرمدره   ۰۲۴۳۵۵۲۲۶۲۰   ابهر-بلوار شهید بهشتی(شناط)
 30   شناط   تک    شهرداری ابهر   ۰۲۴۳۵۲۶۲۷۶۷   ابهر-ابتدای جاده قیدار
 31    اول جاده قیدار   تک  شهرداری ابهر  ۰۲۴۳۵۲۴۵۷۷۹   ابهر-ابتدای جاده قیدار
 32  شهید خاکی   تک   شهرداری خرمدره  ۰۲۴۳۵۵۳۱۰۰۲  خیابان شهید خاکی خرمدره
 33  آفتاب   دو   قاسمی  ۰۲۴۳۵۶۷۲۷۰۲  کیلومتر ۳۵ اتوبان زنجان - تهران
 34   تاریوردی   دو   تاریوردی  ۰۲۴۳۵۲۲۸۴۰۲  ابهر-ابتدای کمربندی شمالی
 35   شرکتی قیدار   دو   شرکتی  ۰۲۴۳۴۲۲۲۶۳۳  قیدار-ورودی شهر
 36   شهید نصیری   تک   شهرداری قیدار  ۰۹۱۵۸۰۰۰۸۸۹  قیدار-میدان بسیج
 37   شهید ذوالقدر   تک   شهرداری قیدار  ۰۹۱۵۸۰۰۰۸۸۹  قیدار-ابتدای جاده همدان
 38   سوم خرداد   تک   شهرداری سجاس  ۰۲۴۳۴۳۳۳۱۳۱  قیدار-سجاس
 39  جایگاه CNG
  تک   سازمان خدمات  ۰۲۴۳۳۷۸۰۵۰۲  زنجان میدان جهاد
 40  شهید امینی
 دو
 سید بهرام امینی
 09121810239  زنجان-شهرستان ابهر-کمربندی